LT EN RU
Kovo
20

APOSTILLE
2016 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos notariato įstatymo pakeitimams, funkcija tvirtinti dokumentus pažyma (Apostille) perduota notarams.


Dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarką reglamentuoja 2006 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  Nr. 1079 patvirtintas Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašas (pakeistas 2015 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1385) (toliau – Aprašas).
Nuo 2016 m. sausio 18 d. Konsulinio departamento valstybės tarnautojai pažyma (Apostille) tvirtina tik Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus, pateiktus per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.

 

 

 

 

Norėtume atkreipti dėmesį, kad nuo 2015 metų liepos 1d., vadovaujantis Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, akcinėje bendrovėje privalo būti sudaromas bent vienas kolegialus organas – stebėtojų taryba arba valdyba.

 

 

 


Primename, kad dėl įstatų keitimo galite kreiptis tiesiogiai į mūsų notarų biurą: mes ne tik patvirtinsime jūsų pateiktus dokumentus, bet ir jums pageidaujant patys galime parengti įstatus bei sprendimų ir protokolų projektus.

 

 

 

www.registrucentras.lt/
www.notarurumai.lt
Vilniaus rajono 4-asis notaro biuras.
Užupio g. 11, LT-01202 Vilnius
Tel. (8 5) 2608572
Faks. (8 5) 2608572
e-mail